ATAMA İŞLEMLERİ

ATAMA – Adaylığın Kaldırılması İşlem Süreci

ATAMA – Açıktan Atama İşlem Süreci

ATAMA -Hizmet Değerlendirme İşlem Süreci

ATAMA -İstek ve Yaş Haddinden Emeklilik İşlemleri Süreci

ATAMA -Dul ve Yetim Aylığı Bağlanmasına İlişkin İşlem Süreci

ATAMA -Hastalık İzni İşlem Süreci

ATAMA -Bakanlık Atamalı Personelin Refakat İzin Belgelerinin Gönderilmesi İşlem Süreci

ATAMA -Bakanlık Atamalı Personelin Göreve Başlayış İşlem Süreci

ATAMA –Bakanlık Atamalı Personelin Görevden Ayrılış İşlem Süreci

ATAMA –Bakanlık Atamalı Personelin Emeklilik,Çekilme Ve Aylıksız İzin Taleplerine İlişkin İşlem Süreci

ATAMA –Aylıksız İzin İşlemleri Süreci

ATAMA –2828, 3713 ve 4046 Sayılı Kanunlar Kapsamında Yapoılan Atama İşlem Süreci

 

DİSİPLİN SORUŞTURMA VE İDARİ DAVA

 DİSİPLİN SORUŞTURMA -Malbildirimi İşlem Süreçleri

DİSİPLİN SORUŞTURMA -Kesinleşen Mahkeme Kararı Üzerine Yapılacak İşlem Süreci

DİSİPLİN SORUŞTURMA -İdari Dava İşlemleri Süreci

DİSİPLİN SORUŞTURMA -Disiplin Cezalarına İtiraz İşlem Süreci

DİSİPLİN SORUŞTURMA -Disiplin İşleri İşlem Süreci

DİSİPLİN SORUŞTURMA -3628 sayılı Kanun İşlem Süreçleri

DİSİPLİN SORUŞTURMA -Görevden Uzaklaştırma ve Göreve İade İşlemleri Süreci

DİSİPLİN SORUŞTURMA -4483 sayılı Kanun Kapsamında Soruşturma İşlemleri Süreci

 

KADRO, SINAV, EĞİTİM VE BİLGİ İŞLEM

KADRO SINAV — Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Sınav İşlemleri

KADRO SINAV –TODAİE Ve Diğer Kurum ve Kuruluş Sınav İşlemleri

KADRO SINAV – 3308 Sayılı Kanun İşlem Süreci (Beceri Eğitimi)

KADRO SINAV – Genel Kadro Değişikliği İşlem Süreci

KADRO SINAV –Personel Bilgi Formu _Engelli Personel Bilgileri Hazırlanması İşlem Süreci

KADRO SINAV –İl İçi Kadro Tenkis-Tahsis İşlem Süreci

KADRO SINAV –Personel Hareketleri İstatistik Formu Bildirim İşlem Süreci

KADRO SINAV –Bakanlık Tarafından Tahsis-Tenkis Edilen Kadrolar İşlem Süreci

KADRO SINAV –Aday Memur Eğitim İşlem Süreci

KADRO SINAV –Defterdarlık Brifing Raporu Hazırlama İşlem Süreci

KADRO SINAV — Hizmet İçi Eğitim İşlem Süreci

KADRO SINAV — Mesleki Eğitim Kursu İşlemleri

 

MALİ İŞLEMLER